اصول فقه کاربردی جلد ۲ دوم ادله و منابع فقه کد ۱۵۱۴

نیم نگاه pdf
10%

اصول فقه کاربردی جلد ۲ دوم ادله و منابع فقه کد ۱۵۱۴22909


۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال

موجود

ناشر

مؤلف

،

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۸۶ صفحه
شابک ۹۷۸۶۰۰۵۴۸۶۲۰۹

/معرفی کوتاه/اصول فقه کاربردی جلد دوم ادله و منابع فقه/کتاب اصول فقه کاربردی 2 ادله و منابع فقه، دومین جلد از مجموعه سه جلدی «اصول فقه کاربردی» تالیف دکتر سعید شریعتی و حسین قافی است. که در ضمن سه مبحث به بررسی ادله و منابع فقه می پردازد. بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوط به ادله و منابع فقه و کلیاتی پیرامون قطع و ظن، در اولین مبحث جای گرفته است./مبحث دوم با عنوان “ادله اربعه” به بررسی چهار منبع معتبر نزد شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل پرداخته و در سومین مبحث، دیگر ادله همچون عرف، بنای عقلا، قیاس و مصالح مرسله، مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلد نیز سعی شده تا ضمن بیان متقن و روان مطالب، مباحثی که دارای کاربرد حقوقی است. یا با حقوق ارتباط نزدیک تری دارد با تفصیل بیشتر و با ذکر نمونه های حقوقی مناسب، تبیین گردد./کتاب اصول فقه کاربردی در سه جلد به چاپ رسیده است. که در جلد اول به مباحث الفاظ و در جلد سوم کتاب به مباحث اصول عملیه و تعارض ادله پرداخته شده است./فهرست مطالب کتاب اصول فقه کاربردی 2 دکتر شریعتی و قافی://پیشگفتار/فصل سوم: ادلّه و منابع فقه/مبحث اول: کلیات و مفاهیم/مبحث دوم: ادلّه اربعه/مبحث سوم: دیگر ادلّه و منابع احکام/منابع و مآخذ/نمایه مواد قانونی//کتاب اصول فقه کاربردی 2 ادله و منابع فقه تالیف دکتر حسین قافی و دکتر سعید شریعتی به وسیله گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است./

زیرنظر:علیرضا امینی زیرنظر:محمدجواد ارسطا ویراستار:سعیدرضا علی عسکری

مشخصات فنی : 22909

ناشر

مؤلف

،

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۸۶ صفحه
شابک ۹۷۸۶۰۰۵۴۸۶۲۰۹

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “اصول فقه کاربردی جلد ۲ دوم ادله و منابع فقه کد ۱۵۱۴”