تصمیم گیری چند معیاره فازی

نیم نگاه pdf
10%

تصمیم گیری چند معیاره فازی222155


قیمت اصلی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال است.

فقط 2 عدد در انبار موجود است

وزن 667 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

تعداد صفحات ۴۷۸ صفحه
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۰۱۸۱۳

فهرست مطالب *
فصل اول: روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و مجموعه‌های فازی *
فصل دوم: تصمیم‌گیری چند معیاره هوشمند فازی بررسی و تحلیل *
فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و کاربرد آن *
فصل چهارم: کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – فرصتها و تهدیدها با استفاده از مفهوم فازی *
فصل پنجم: روش‌های فازی غیرمرتبه‌ای بر مبنای پیشرفت‌های اخیر *
فصل ششم: ارزیابی معیارهای چندگانه فازی سیستم‌های رباتیک صنعتی با (TOPSIS) *
فصل هفتم: روش‌های امتیاز دهی چند شاخصه فازی و کاربردها آن *
فصل هشتم: تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی با استفاده از رویکرد مبتنی بر اصل اطلاعات *
فصل نهم: اندازه‌گیری میزان رضایت تصمیم‌گیران در تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی هوشمند *
فصل دهم: انتخاب سیستم تولید انعطاف پذیر در سطوح رضایت تصمیم‌گیری مختلف *
فصل یازدهم: پشتیبانی شبیه سازی برای تحلیل خاکستری: شبیه سازی داده کاوی *
فصل دوازدهم: تخمین فازی عصبی تصمیم‌گیری چند معیاره، روش کاربرد تابع کیفیت *
فصل سیزدهم: برنامه‌نویسی خطی چند هدفه فازی *
فصل چهاردهم: مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه فازی شبه مقعر و غیر مقعر *
فصل پانزدهم: برنامه ریزی خطی تصادفی چند هدفه تعاملی فازی *
فصل شانزدهم: یک الگوریتم تعاملی برای تجزیه کردن: فضای پارامتریک *
فصل هفدهم: روش‌های برنامه‌ریزی آرمانی برای حل مسأله *
فصل هجدهم: بهینه سازی چند هدفه فازی خاکستری *
فصل نوزدهم: مدل‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری چندهدفه فازی *
فصل بیستم: بهینه سازی فازی از طریق محاسبه تکاملی چند هدفه برای تولید شکلات *
فصل بیست و یکم: برنامه نویسی هندسی چند هدفه و کاربرد *
فصل بیست و دوم: برنامه‌نویسی هندسی فازی با ذکر مثال‌های عددی *
پیوست الف: واژگان انگلیسی و معادل فارسی *
پیوست ب: نویسندگان *

فهرست مطالب *
فصل اول: روش های تصمیم گیری چند معیاره و مجموعه های فازی *
فصل دوم: تصمیم گیری چند معیاره هوشمند فازی بررسی و تحلیل *
فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و کاربرد آن *
فصل چهارم: کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – فرصتها و تهدیدها با استفاده از مفهوم فازی *
فصل پنجم: روش های فازی غیرمرتبه ای بر مبنای پیشرفت های اخیر *
فصل ششم: ارزیابی معیارهای چندگانه فازی سیستم های رباتیک صنعتی با (TOPSIS) *
فصل هفتم: روش های امتیاز دهی چند شاخصه فازی و کاربردها آن *
فصل هشتم: تصمیم گیری چندشاخصه فازی با استفاده از رویکرد مبتنی بر اصل اطلاعات *
فصل نهم: اندازه گیری میزان رضایت تصمیم گیران در تئوری تصمیم گیری چند معیاره فازی هوشمند *
فصل دهم: انتخاب سیستم تولید انعطاف پذیر در سطوح رضایت تصمیم گیری مختلف *
فصل یازدهم: پشتیبانی شبیه سازی برای تحلیل خاکستری: شبیه سازی داده کاوی *
فصل دوازدهم: تخمین فازی عصبی تصمیم گیری چند معیاره، روش کاربرد تابع کیفیت *
فصل سیزدهم: برنامه نویسی خطی چند هدفه فازی *
فصل چهاردهم: مسائل تصمیم گیری چند هدفه فازی شبه مقعر و غیر مقعر *
فصل پانزدهم: برنامه ریزی خطی تصادفی چند هدفه تعاملی فازی *
فصل شانزدهم: یک الگوریتم تعاملی برای تجزیه کردن: فضای پارامتریک *
فصل هفدهم: روش های برنامه ریزی آرمانی برای حل مسأله *
فصل هجدهم: بهینه سازی چند هدفه فازی خاکستری *
فصل نوزدهم: مدل ها و روش های تصمیم گیری چندهدفه فازی *
فصل بیستم: بهینه سازی فازی از طریق محاسبه تکاملی چند هدفه برای تولید شکلات *
فصل بیست و یکم: برنامه نویسی هندسی چند هدفه و کاربرد *
فصل بیست و دوم: برنامه نویسی هندسی فازی با ذکر مثال های عددی *
پیوست الف: واژگان انگلیسی و معادل فارسی *
پیوست ب: نویسندگان *

مشخصات فنی : 222155

وزن 667 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

تعداد صفحات ۴۷۸ صفحه
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۰۱۸۱۳

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “تصمیم گیری چند معیاره فازی”