تعلیم و تربیت و مراحل آن

نیم نگاه pdf
10%

تعلیم و تربیت و مراحل آن19702


قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۱۰,۰۰۰ ریال است.

موجود

وزن 510 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۲۴ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۰۶۱۰۲

فهرست مطالب کتاب *
/ قسمت اول: توضیح و تحدید مفاهیم (1 / 110) *
/ فصل اول: معنی و مفهوم تربیت *
/ فصل دوم: امکان تربیت آدمی *
/ فصل سوم: فلسفه تربیت آدمی *
/ فصل چهارم: اهمیت تعلیم و تربیت *
/ فصل پنجم: هدف تعلیم و تربیت آدمی *
/ فصل ششم: مبانی تعلیم و تربیت *
/ فصل هفتم: اصول آموزش و پرورش *
/ فصلل هشتم: نظام آموزش و پرورش *
/ قسمت دوم: توجیه و توصیف مراحل (111 / 213) *
/ فصل نهم: طفولیت (تولد تا هجده ماهگی) *
/ فصل دهم: کودکی اول (سال سوم و چهارم زندگی) *
/ فصل یازدهم: کودکی دوم (سالهای پنجم و ششم زندگی) *
/فصل دوازدهم: کودکی سوم (از هفت تا دوازده سالگی) *
/ فصل سیزدهم: نوجوانی (از دوازده تا شانزده سالگی) *
/ فصل چهاردهم: جوانی (از هفده تا بیست سالگی) *

فهرست مطالب کتاب *
قسمت اول: توضیح و تحدید مفاهیم (1 110) *
فصل اول: معنی و مفهوم تربیت *
فصل دوم: امکان تربیت آدمی *
فصل سوم: فلسفه تربیت آدمی *
فصل چهارم: اهمیت تعلیم و تربیت *
فصل پنجم: هدف تعلیم و تربیت آدمی *
فصل ششم: مبانی تعلیم و تربیت *
فص

مشخصات فنی : 19702

وزن 510 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۲۴ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۰۶۱۰۲

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “تعلیم و تربیت و مراحل آن”