حقوق جزای عمومی جلد ۳ سوم

نیم نگاه pdf
10%

حقوق جزای عمومی جلد ۳ سوم768614


۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال

موجود

ناشر

مؤلف

ویراست

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۸۸ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۱۱۹۹۸۸

/معرفی کوتاه/حقوق جزای عمومی جلد سوم (ویراست چهارم)/در پیشگفتار کتاب حقوق جزای عمومی 3، دکتر محمدعلی اردبیلی بیان داشتند که مجموعه حاضر، حاصل سال ها تدریس همین درس توسط ایشان است که در هر مرتبه چاپ جدید، با تغییرات قوانین و مقررات در زمینه کیفری، تطبیق داده شده و به روز رسانی شده است./در کتاب حاضر مطالبی هم به صورت ترجمه از منابع خارجی و یا فقهی مطرح شده است که به جهت لزوم و ارتباط با مباحث بوده است و به فرض به جهت غلبه دادن جنبه فقهی بر مطالب نبوده است./راجع به جرم میتوان گفت واقعیتی انسانی و اجتماعی است که پیچیدگی پدیده جنایی را سبب شده است. و چون این پدیده، حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است، برای مبارزه با آن تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی انکارناپذیر است./فهرست مطالب کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمدعلی اردبیلی به شرح زیر می باشد:/بخش دوم: واکنش اجتماعی علیه جرم؛کیفر ها و اقدامات تامینی/فصل نخست: صورت های واکنش اجتماعی//گفتار نخست: گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی/گفتار دوم: واکنش اجتماعی سرکوبنده محض: مفهوم مجازات/گفتار سوم: واکنش حمایتی پیشگیرنده: مفهوم اقدام تامینی/گفتار چهارم: ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون واکنش اجتماعی//فصل دوم: فهرست و طبقه بندی نمودهای واکنش اجتماعی//گفتار نخست: مجازات ها/گفتار دوم: اقدامات تامینی//فصل سوم: تعیین میزان مجازات//گفتار نخست: قواعد ناظر به جرم واحد/گفتار دوم: قواعد ناظر به جرایم متعدد//فصل چهارم: تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری//گفتار نخست: تعویق اجرای مجازات/گفتار دوم : سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری//کتابنامه/واژه نامه/موضوع نامه/

مشخصات فنی : 768614

ناشر

مؤلف

ویراست

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۲۸۸ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۱۱۹۹۸۸

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “حقوق جزای عمومی جلد ۳ سوم”