دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین جلد ۲ دوم ودیعه عاریه وکالت ضمان حواله کفالت رهن (حقوق مدنی۷)

نیم نگاه pdf
7%

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین جلد ۲ دوم ودیعه عاریه وکالت ضمان حواله کفالت رهن (حقوق مدنی۷)17676


۲,۶۰۴,۰۰۰ ریال

موجود

ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۳۱۷ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۹۸۶۴۰۵

/معرفی کوتاه/درسهایی از عقود معین جلد دوم/مجموعه دو جلدی کتاب «درسهایی از عقود معین 1 و 2» مناسب جهت دانشجویان رشته حقوق مقطع کارشناسی که دروس حقوق مدنی 6 و 7 را می آموزند می باشد. با مطالعه این کتاب تا حدود زیادی با نظر فقهای صاحب نظر و اندیشمندان علم حقوق آشنا شده و به تفسیر بخش مرتبط با مبحث از قانون مدنی آشنا می شوند. این کتاب منبع بسیار مناسب و مفید و جامع و شاملی از مباحث دروس حقوق مدنی 6 و 7 است که اغلب اساتید جهت مطالعه و به عنوان منبع پرسش آزمون آخر نیم سال آن را به دانشجویان معرفی می نمایند./تفاوت این مجموعه با مجموعه کتاب «عقود معین» در این است که، مجموعه پیش رو همان مختصر مجموعه کامل عقود معین است که مناسب جهت تدریس در مقطع کارشناسی ارشد می باشد؛ امّا مجموعه عقود معین مفصل تر بوده و به مباحث تطبیقی در آن بیشتر توجه شده است و جهت تحقیق و استفاده کاربردی مناسب تر می باشد./مجموعه کتاب درسهایی از عقود معین در دو جلد 1 و 2 به نگارش مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با عناوین زیر به رشته تحریر درآمده است:/جلد اول: شامل مباحث بیع، اجاره، قرض، شرکت، جعاله، صلح/جلد دوم: شامل مباحث ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن/فهرست مطالب کتاب درسهایی از عقود معین جلد 2 دکتر ناصر کاتوزیان به شرح زیر می باشد:/عقد ودیعه/مقدمه : (ش 1/8)/فصل اول : انعقاد و انحلال ودیعه//مبحث اول : اصل حاکمیت اراده در بیع (ش 9 – 13)/مبحث دوم : انحلال ودیعه (ش 14 – 17)//فصل دوم : آثار ودیعه//مبحث اول : تعهدهای امین (ش 18 – 30)/مبحث دوم : تعهدهای امانتگذار (ش 31/33)//عقد عاریه/فصل اول : انعقاد عاریه/فصل دوم : آثار عاریه//مبحث اول : تعهدهای مستعیر (ش 40 – 45)/مبحث دوم : تعهدهای معیر (ش 46 – 48)//فصل سوم : انحلال عاریه/عقد وکالت/فصل اول : انعقاد وکالت//مبحث اول : تراضی (ش 55 – 61)/مبحث دوم : اهلیت دو طرف (ش 62 – 65)//فصل دوم : آثار وکالت//مبحث اول : آثار وکالت نسبت به دو طرف (ش 71 – 83)/مبحث دوم : آثار وکالت نسبت به اشخاص ثالث (ش 84 – 88)//فصل سوم : انحلال وکالت//مبحث اول : فسخ وکالت (ش 90 – 98)/مبحث دوم : انفساخ وکالت (ش 99 – 103)//عقد ضمان/مقدمه : مفهوم ضمان (ش 104 – 110)/فصل اول : انعقاد ضمان//مبحث اول : تراضی و اهلیت (112 – 118)/مبحث دوم : موضوع ضمان (119 – 136)//فصل دوم : آثار ضمان//مبحث اول : اثر ضمان بین ضامن و مضمون له (ش 138/ 152)/مبحث دوم : اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه (ش 153 – 165)/مبحث سوم : تعداد ضامنان (ش 166 – 173)//عقد حواله/مقدمه (174 – 176)/فصل اول : ماهیت و انعقاد حواله//مبحث اول : ماهیت حواله (177 – 178)/مبحث دوم : چگونگی انعقاد حواله (179 – 184)//فصل دوم : آثار حواله//مبحث اول : رابطه صادر کننده حواله و طلبکار (186 – 189)/مبحث دوم : رابطه صادر کننده حواله و گیرنده آن (190 – 194)//فصل سوم : انحلال حواله//مبحث اول : انحلال قهری (ش 196 – 198)/مبحث دوم : انحلال ارادی (ش 199 – 201)//عقد کفالت/مقدمه (202 – 206)/فصل اول : انعقاد و شرایط صحت کفالت (ش 207 – 213)/فصل دوم :آثار کفالت//مبحث اول : رابطه کفیل و مکفول له (ش 215 – 224)/مبحث دوم : رابطه کفیل و مکفول (ش 225 – 227)//فصل سوم : پایان کفالت//مبحث اول : سقوط تعهد کفیل (ش 229 – 234)/مبحث دوم : انحلال و زوال کفالت (ش 235 – 238)//عقد رهن/مقدمه (239 – 242)/فصل اول : انعقاد رهن//مبحث اول : قواعد عمومی (ش 244 – 248)/مبحث دوم : اعمال قواعد در پاره ای از اقسام (ش 249 – 254)/مبحث سوم : شرایط ضمن عقد (ش 255 – 259)//فصل دوم : شرایط صحت رهن//مبحث اول : تراضی و اهلیت (ش 260 – 265)/مبحث دوم : مورد رهن (266 – 272)/مبحث سوم : شرایط حق (273 – 278)//فصل سوم : آثار رهن//مبحث اول : آثار رهن در رابطه قراردادی (280 – 291)/مبحث دوم : آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث (292 – 294)//

گردآورنده:ناصر کاتوزیان

مشخصات فنی : 17676

ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۳۱۷ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۹۸۶۴۰۵

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین جلد ۲ دوم ودیعه عاریه وکالت ضمان حواله کفالت رهن (حقوق مدنی۷)”