شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ میکروطبقه بندی شده

نیم نگاه pdf
10%

شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ میکروطبقه بندی شده38751

(دیدگاه کاربر 1)

۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

فقط 1 عدد در انبار موجود است

وزن 1153 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۵۰۸ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۱۱۸۹۷۵۶

فهرست مطالب کتاب *
/ فصل اول: مبانی شیمی آلی *
/ فصل دوم: آلکان ها *
/ فصل سوم: شیمی فضایی ترکیبهای آلیفا تیک *
/ فصل چهارم: سیکلو آلکان ها *
/ فصل پنجم: آلکیل هالیدها *
/ فصل ششم: آلکن ها *
/ فصل هفتم: الکل ها و اترها *
/ فصل هشتم: دی ان ها و آلکن ها *
/ فصل نهم: ترکیبات آروماتیک *
/ فصل دهم: آلدهیدها و کتون ها *
/ فصل یازدهم: کربوسیلیک اسیدها و مشتقات کربوکسیلیک اسیدها *
/ فصل دوازدهم: آمین ها *
/ فصل سیزدهم: فنل ها و آریل هالیدها *
/ فصل چهاردهم: مشتق های دو عاملی *
/ فصل پانزدهم: هیدروکربن ها بنزنوئیدی چند حلقه ای *
/ فصل شانزدهم: واکنش های پری سیکلیک *
/ فصل هفدهم: ترکیب های هتروسیکلی *
/ فصل هجدهم: کربوهیدرات ها ( قندها ) *
/ فصل نوزدهم: شناسایی ترکیب های عالی از روش های طیف بینی *

فهرست مطالب کتاب *
فصل اول: مبانی شیمی آلی *
فصل دوم: آلکان ها *
فصل سوم: شیمی فضایی ترکیبهای آلیفا تیک *
فصل چهارم: سیکلو آلکان ها *
فصل پنجم: آلکیل هالیدها *
فصل ششم: آلکن ها *
فصل هفتم: الکل ها و اترها *
فصل هشتم: دی ان ها و آلکن ها *
فصل نهم:

مشخصات فنی : 38751

وزن 1153 گرم
ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۵۰۸ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۱۱۸۹۷۵۶

  1. شیما پیرا (خریدار محصول)

    آیا این نظر برایتان مفید بود؟

افزودن دیدگاه