فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال ۲۰۲۱ جلد ۱ اول

نیم نگاه pdf
10%

فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال ۲۰۲۱ جلد ۱ اول43169


۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

موجود

/معرفی کوتاه/فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال 2021 جلد 1/کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال 2021 جلد 1 جلد اول ترجمه ی «2021 Guyton and Hall textbook of medical physiology» است و آخرین ویرایشی است که تا به حال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب، حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است./کتاب پیش رو حاوی 730 صفحه ی تمام رنگی، 8 بخش و 45 فصل است. مطالب بخش اول تا آخر بخش هشتم در جلد اول و مطالب بخش نهم تا بخش پانزدهم در جلد دوم قرار گرفته است./دکتر جان هال، استاد آرتور گایتون است و تحت عناوینی همچون رئیس بخش فیزیولوژی و بیوفیزیک، معاون ارشد تحقیقات قلبی عروقی/ کلیوی در مرکز پزشکی دانشگاه می سی سی پی فعالیت دارد. آخرین نسخه کتاب آن ها با داشتن بیانی شفاف و واضح و تمرکز بر مطالبی که بیشتر مرتبط با بخش بالینی و پیش بالینی است، برای اطمینان از یادگیری حداکثری و درک دقیقِ مفاهیم پیچیده، از یک قالب بخصوص و مفهومی برخوردار است./فهرست کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال 2021 جلد 1 به صورت زیر است://بخش 1: مقدمه ای بر فیزیولوژی: سلول و فیزیولوژی عمومی/بخش 2: فیزیولوژی غشا، عصب و عضله/بخش 3: قلب/بخش 4: گردش خون/بخش 5: کلیه ها و مایعات بدن/بخش 6: سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون/بخش 7: تنفس/بخش 8: فیزیولوژی هوانوردی، فضا و غواصی در اعماق دریا//

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال ۲۰۲۱ جلد ۱ اول”