اصول فقه کاربردی جلد ۱ اول مباحث الفاظ کد ۱۰۴۳

نیم نگاه pdf
10%

اصول فقه کاربردی جلد ۱ اول مباحث الفاظ کد ۱۰۴۳22908


۱,۸۴۵,۰۰۰ ریال

موجود

ناشر

مؤلف

،

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۳۱۲ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۷۷۸۸۵۷۱

/معرفی کوتاه/اصول فقه کاربردی جلد اول مباحث الفاظ/در کتاب اصول فقه کاربردی 1 مباحث الفاظ تالیف دکتر سعید شریعتی و حسین قافی، مباحث اصول فقه، با نگرشی به کاربرد آن در حقوق، به صورتی متقن، ساده و روان همراه نمونه های حقوقی متعدد بیان می شود. مباحث جلد اول کتاب اصول فقه کاربردی در دو فصل سامان یافته است. فصل اول (کلیات و مفاهیم) به معرفی علم فقه و اصول، تاریخچه آن و برخی مباحث مقدماتی می پردازد. فصل دوم (مباحث الفاظ) مباحثی چون وضع و استعمال الفاظ، اوامر، مفاهیم، عام و خاص، مطلق مقید و … در بردارد./دیگر مباحث اصول فقه (مباحث ادله و منابع فقه) در جلد دوم کتاب اصول فقه کاربردی بحث و بررسی خواهد شد. جداسازی مباحث اصلی و کاربردی تر از مباحث عمیق و حاشیه ای، طرح موضوعات پیشنهادی برای سوق دادن دانشجویان به پژوهش در اصول فقه و منطق حقوق، آوردن چکیده مطلب و طرح خودآزمایی در پایان مباحث از مهم ترین ویژگی های کتاب است که آن را برای تدریس در دانشگاه مناسب می سازد./در جلد سوم کتاب نیز به مباحث اصول عملیه و تعارض ادله پرداخته شده است./فهرست مطالب کتاب اصول فقه کاربردی 1 دکتر شریعتی و قافی://فهرست اجمالی/فصل اول: کلیات و مفاهیم/مبحث اول: تعریف علم فقه و فلسفه پیدایش آن/مبحث دوم: تعریف اصول فقه و موضوع آن/مبحث سوم: تعریف حکم شرعی و اقسام آن/مبحث چهارم: کاربرد علم اصول فقه در حقوق/مبحث پنجم: تاریخچه علم اصول فقه/مبحث ششم: سازماندهی مباحث اصول/فصل دوم: مباحث الفاظ/مبحث اول: وضع و استعمال الفاظ/مبحث دوم: اوامر/مبحث سوم: نواهی/مبحث چهارم: مفاهیم/مبحث پنجم: عام و خاص/مبحث ششم: مطلق و مقید/مبحث هفتم: مجمل مبیّن/فهرست منابع و مآخذ/نمایه مواد قانونی، آراء وحدت رویه و نظریات شورای نگهبان- کتاب اصول فقه کاربردی 1 مباحث الفاظ تالیف دکتر سعید شریعتی و حسین قافی به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است.–

ویراستار:سعیدرضا علی عسکری

مشخصات فنی : 22908

ناشر

مؤلف

،

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۳۱۲ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۷۷۸۸۵۷۱

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “اصول فقه کاربردی جلد ۱ اول مباحث الفاظ کد ۱۰۴۳”