جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جنایات (حقوق کیفری اختصاصی ۳)

نیم نگاه pdf
10%

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جنایات (حقوق کیفری اختصاصی ۳)200429


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

موجود

ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۴۸۰ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۱۱۸۰۵۹

/معرفی کوتاه/حقوق کیفری اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)/قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از واژه «جنایت» ارائه نکرده است و در ماده های گوناگونی که از این واژه نام برده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاج می باشد. در برخی موارد، منظور از جنایت، آسیب حاصله بوده و جدای از رفتار ارتکابی، نگاه قانون گذار را به خود معطوف داشته است؛ به بیان روشن تر، جنایت، مترادف نتیجه به کار برده شده که اعم از مرگ، جرح و غیر آن ها و منصرف از رفتار مجرمانه است. طبق ماده 290 ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:/الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین … داشته باشد …./ب. هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد…»./براساس ماده 291 ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:/الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد …»./همچنین مطابق ماده 292ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:/ب. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را …»./ماده 387 ق.م.ا نیز با وضوح بیشتری بر مترادف بودن آسیب با جنایت تأکید دارد: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع است». مطابق ماده 525 این قانون که بر همین اساس تدوین شده است: «هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد، ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند…»./

مشخصات فنی : 200429

ناشر

مؤلف

سال چاپ

نوبت چاپ

اندازه کتاب

نوع جلد

زبان

تعداد صفحات ۴۸۰ صفحه
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۱۱۸۰۵۹

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جنایات (حقوق کیفری اختصاصی ۳)”